История на Националната агенция за приходите


Национална агенция за приходите (НАП) се създава с решение на Българското правителство от месец октомври 1999 г. с цел интегриране на функциите на Данъчната Администрация (ДА)...
 

Същност и особености на управлението на краткосрочната изискуемост на фирмата


Способността на фирмата да посреща своите краткосрочни дългове се нарича ликвидност. По правило ликвидността на актива се определя от времето, през което отделните му елементи се превръщат в налични пари...
 

Разработване на инвестиционни проекти на фирмата и тяхното финансиране

16 окт 2012
·
23
·
4,754
·
90
·
123
·
62

Разработване на индивидуални инвестиционни проекти като част от процеса на капиталовото бюджетиране. Капиталовото бюджетиране представлява процес, който започава с търсенето на идеи за инвестиране и завършва със съставянето на портфейл от проекти...
 

Линейно оптимиране

25 май 2011
·
57
·
9,236
·
85
·
170
·
42

Линейни икономико-математически модели за оптимално използване на ресурсите...
 

Особености на проявлението на социалната функция на парите


Социалната политика е структурен елемент от управлението на съвременното общество. Тя е съвкупност от управленски дейности, които се предприемат от социалните институции за регулиране на отношенията между социалните групи и индивидите във връзка...
 

Цена на фирмен и дългосрочен дълг


Всеки бизнес има специфична капиталова структура. Ако за основа на изследването се приема тезата, че активността на фирмата се финансира изцяло със собствен капитал, мобилизиран от акционерите, тогава цената на капитала ...
 

Съставяне и четене на баланса


Основните правила за съставянето и четенето на баланса...
 

Технология на съставяне на персонален баланс за отчет на персоналния доход


Финансовото състояние на една фирма се установява чрез изготвянето два основни документа – баланс и отчет за дохода...
 

Значение на бързоликвидните активи за оперативния финансов мениджмънт


От съществено значение за повишаване ликвидността на фирмата е обращаемостта на краткотрайните активи. Тази обращаемост има нееднакво значение и различни измерения при запасите (краткотрайните материални активи)...

Качи доклад и спечели
 

Сподели своите Доклади по Финанси на фирмата с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент