Финансов анализ


Финансов анализ на транспортна фирма.В анализа са показани паричните потоци на една фирма ф трнаспортната дейност...
 

Финансов анализ на фирма


Финансов анализ на мелница "Николай Панайотов" ООД...
 

Анализ на рентабилността на фирмата


Брутната печалба е разликата между сумата на приходите и сумата на разходите на фирмата, облагаемата печалба се получава след като счетоводния финансов резултат...
 

Финансов анализ на "Неохим "АД

07 яну 2013
·
9
·
1,989
·
199
·
234
·
48

Анализ на фирмената дейност на Неохим АД в какво финансово състояние е самата фирма добро или лошо графики таблици...
 

Анализ на капиталовата структура на предприятието


Анализът на капиталовата структура на предприятието се свързва основно с проблематиката на финансовите капитали на фирмата – тяхната структура и състав...
 

Финансов анализ на “Албена инвест–холдинг”АД


“Албена инвест–холдинг”АД е дружество, чиито акции се търгуват на Софийската фондова борса. Основната дейност на дружеството включва придобиването и продажбата на акции и дялове, управлението на краткосрочни и дългосрочни инвестиции...
 

Основни измерения на рационализиране на кредита и събираемите вземания във фирмата


Търговският кредит и свързаните с част от него събираеми вземания са вторият основен фактор, предопределящ величината на краткосрочното финансиране...
 

Финансов анализ на състоянието на туристическо предприятие


Материалът предоставя необходимата информация за пълен финансов анализ на дейността на туристическо предприятие: формиране и анализ на приходи, отчетност на разходи, видове печалба, показатели за материалоемкост, трудоемкост и др....
 

Банката за развитие на съвета на Европа


Най-старата международна финансова институция в Европа, основана през 1956 година. Терминът „банка за социално развитие” определя позицията на БРСЕ в Европа, като многостранна банка за развитие с изключителен социален мандат...
 

Финансов анализ


Анализ на финансовите показатели на фирма "Хранмаш", създадена през 1993 година със 100% частен капитал. Седалището ѝ е в гр. Стара Загора. В компанията работи екип от конструктори, инженер-технолози, архитекти...

Качи анализ и спечели
 

Сподели своите Анализи по Финанси на фирмата с учениците и студентите в България и спечели безплатен абонамент за Pomagalo.com.
Спечели безплатен абонамент