Оборотен капитал


Кратък доклад по финанси на фирмата, предназначен за студенти...
 

Дивиденти


Основно за всички финансови пазари е да се осигури възвращаемост (return) на парите. Парите трябва да работят за собственика си...
 

Проект за капиталово бюджетиране


Фирма анализира и оценява инвестиционен проект за осъществяване на нова производствена дейност. Инвестицията е във фармацевтичната промишленост. Продукцията е предназначена за вътрешния пазар...
 

Финанси на предприятието pro

Павел Текнефезов
·
18 май 2014
·
24
·
12,321
·
21
10.00 лв.

Обект на дисциплината: управлението на потоците (входящи и изходящи) на отделното предприятие в условията на дадена финансова, правова, технологична и социална среда...
 

Лекция по финанси


Подходяща за студенти по финанси и счетоводна отченост...
 

Изграждане и концепции за капиталовата структура на фирмата


Винаги когато става дума за капиталовата структура определящо значение имат: спецификата на дългосрочните ценни книжа. Във връзка с това трябва да се има предвид, че...
 

Финансова структура на фирмата


За всяко предприятие е важно да се осигури възможно по-висока величина на капитала с оглед да финансира дейността си при възможно по-ниска цена...
 

Взаимоотношения на предприятието със застрахователните дружества и осигурителните институции


Характеристика на застрахователната дейност. Характеристика на осигурителните институции. Видове рискове в застраховането. Видове застрахователни и осигурителни дейности...
 

Управление на фирманата ликвидност


Ликвидните активи, както вече се установи, се композират от квазипарите, парите в брой и ценните книжа, които във всеки момент може да бъдат продадени...
 

Понятие за финанси и финансово управление на фирмата


В широк смисъл фирмата, предприятието може да се определи като търговец. според търговския закон това е всяко юридическо или физическо лице, което по занятие извършва покупки на стоки, услуги и ценни книжа, с цел продажба или преработка за продажба...

Избрани критерии за търсене

Финанси на фирмата
Ограничаване на резултатите

По Формати

Лекции (28) Курсови работи (23) още формати...

По Авотрство

Други (156) Авторски (1)

По Предназначение

за Студенти (130) за Неучащи (8) още предназначение...

По Университети

Стопанска академия " ... (24) УНСС (13) още университети...

По Брой страници

7 - 10 страници (32) над 20 страници (29) още брой страници...