Финансов анализ


Финансов анализ на транспортна фирма.В анализа са показани паричните потоци на една фирма ф трнаспортната дейност...
 

Финансов анализ на фирма


Финансов анализ на мелница "Николай Панайотов" ООД...
 

Семестриален казус по теория на финансите


Анализ на динамиката на БВП и неговите компоненти. Един от основните елементи при съставянето на бюджета за всяка отделна година е макрорамката, тъй като спрямо нея би трябвало да се определят и всички стойности на приходите и разходите в него...
 

Анализ и управление на финансите на предприятието


1.Анализ и управление на финансите на предприятието. 2.Вътрешнофирмен анализ. 3.Корпоративна стретегия. 4.Капиталово бюджетиране. 5.Анализ, оценка и избор на инвестиционен вариант.......
 

Техники на финансиране


Всички лекции по техники на финансиране от първата до последната тема!...
 

Задачи по финанси на фирмата


Задачите са от помагалото на учебника по финанси на фирмата...
 

Защита на стаж


В най- общия смисъл инвестициите са свързани с превръщане на паричните средства в активи, като по този начил от ликвидни те стават по-слабо ликвидни елементи от имуществото на предприятието. Всяка инвестиция представлява отложено...
 

Финанси на фирмата


Пищови за тестовете от изпита по финанси на фирмата...
 

Капиталова структура на фирмата


І. Увод ІІ. Теоретико – методическа част ІІІ. Практическа част ІV. Заключение...
 

Изчисляване на данък печалба на фирмата, и авансови вноски


Изчисляване на данък печалба и погасяване на авансови вноски по кредит....

Избрани критерии за търсене

Финанси на фирмата
Ограничаване на резултатите

По Университети

още университети...