Изграждане и концепции за капиталовата структура на фирмата

student09
·
27 мар 2014
·
10
·
3,551
·
1
·
4

Винаги когато става дума за капиталовата структура определящо значение имат: спецификата на дългосрочните ценни книжа. Във връзка с това трябва да се има предвид, че...
 

Финансова структура на фирмата


За всяко предприятие е важно да се осигури възможно по-висока величина на капитала с оглед да финансира дейността си при възможно по-ниска цена...
 

Взаимоотношения на предприятието със застрахователните дружества и осигурителните институции


Характеристика на застрахователната дейност. Характеристика на осигурителните институции. Видове рискове в застраховането. Видове застрахователни и осигурителни дейности...
 

Управление на фирманата ликвидност


Ликвидните активи, както вече се установи, се композират от квазипарите, парите в брой и ценните книжа, които във всеки момент може да бъдат продадени...
 

Понятие за финанси и финансово управление на фирмата


В широк смисъл фирмата, предприятието може да се определи като търговец. според търговския закон това е всяко юридическо или физическо лице, което по занятие извършва покупки на стоки, услуги и ценни книжа, с цел продажба или преработка за продажба...
 

Финансиране и кредитиране на МФС


Същност на финансирането на дребния бизнес, проблем ли е финансирането на дребния бизнес, капитал, същност на кредитирането на ДБ, принципи и форми на финансиране и кредититране...
 

Финансиране на бизнеса чрез форфетиране

Ani Baneva
·
07 яну 2014
·
9
·
1,482
·
1

Форфетингът представлява договорено финансиране чрез покупка на вземания от доставки на стоки и услуги, които са с отложено плащане, от специализирани финансови институции (банки или други кредитни институции)...
 

Показатели за финансовото състояние на фирмата - основа за вземане на мениджърски решения


Показатели за финансовоо състояние. Показатели за икономическа ефективност. Показатели за ликвидност...
 

Методи и подходи за определяне цената на акционерния капитал


Основният капитал на предприятието, което е регистрирано като акционерно дружество се нарича акционерен капитал...
 

Тестове по финансиране на строителното предприятие


Тестовете са с верните отговори и се използват по дисциплината "Финансиране на строителното предприятие" в ИУ-Варна...

Избрани критерии за търсене

Финанси на фирмата
Ограничаване на резултатите

По Формати

Лекции (28) Курсови работи (23) още формати...

По Авотрство

Други (154)

По Предназначение

за Студенти (127) за Неучащи (8) още предназначение...

По Университети

Стопанска академия " ... (25) УНСС (12) още университети...

По Брой страници

7 - 10 страници (32) 11 - 20 страници (29) още брой страници...